Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä, ajaa pyöräilijöiden, erityisesti työmatka-,
asioimis- ja virkistyspyöräilijöiden etua sekä edistää pyöräilijöiden tarvitsemien palvelujen
luomista Turun kaupungissa sekä seudullisesti ja valtakunnallisesti.