pyöräilevät lapset puistossa

Turpon vaaliteesit 2021

Äänestämällä kunnallisvaaleissa voit vaikuttaa! Kannattaako ehdokkaasi Turpon vaaliteesejä? Teesit auttavat avaamaan keskustelua liikenteestä ja pyöräilymahdollisuuksien kehittämisestä.

Käveltävä ja pyöräiltävä kaupunki on tehokas, miellyttävä ja terveellinen. Turulla on kaikki edellytykset kehittyä sellaiseksi. Pinta-alallisesti olemme pieni, ilmastomme on edullinen ja merkittävä osa kaupunkilaisista asuu 15
minuutin pyörämatkan päässä keskustasta.

Pyöräilykaupunki on erityisesti lasten ja lähipalveluiden kaupunki. Pyöräillen asioidaan oman kunnan palveluissa ja tuetaan paikallista elinkeinoelämää. Kehittyneessä pyöräily-ympäristössä lasten omaehtoinen
liikkuminen on helppoa ja turvallista.

Pyöräilyn investoinnit ovat edullisia ja hyödyt suuria. Pyöräily vie vähän tilaa ja infra on kevytrakenteista. Suurella pyöräilyn kulkutapaosuudella on suoria vaikutuksia käyttäjien terveyteen ja kaikkien asumisviihtyvyyteen. Kulkutapaosuus ei kuitenkaan kehity puheilla, vaan luomalla edellytyksiä.

95 prosenttia turkulaisista tukee pyöräilyn edistämistä (Pyöräilybarometri, 2019). Toivomme siis, että kaupunkilaiset saavat arvoisensa valtuuston.

 1. Pyöräilykoordinaattori
  Pyöräilykoordinaattorin tehtävänä olisi pyöräliikenteen edistäminen. Koordinaattori laatii pyöräliikenteen strategioita ja ohjaa niiden toteutusta. Hän toimii poikkihallinnollisesti ja varmistaa, että kaupunki pääsee tavoitteisiinsa pyöräliikenteen lisäämisessä.
 2. Kaupunkipyörät
  Kaupunkipyörät osoittautuivat toimivaksi ja ovat suosittuja. Pyörät ovat osa julkisen liikenteen kokonaisuutta. Nyt tarvitaan kunnianhimoa paremman järjestelmän luomiseksi.
 3. Toriparkin vapauttama katutila jalankulun ja pyöräilyn käyttöön
  Yhtenä Toriparkin ehtona luvattiin vapauttaa katutilaa pysäköinniltä muulle toiminnalle. Nyt on aika lunastaa lupaukset! Kaduille tarvitaan pyöräteitä, tilaa jalankululle ja viihtymiselle.
 4. Keskitetty pyöräilybudjetti
  Kaupungin budjetissa on varattava vertailukelpoinen osuus pyöräilyyn ja tuotava näkyviin ne luvut, jotka suoraan vaikuttavat pyöräilyyn.
 5. Pyöräily- ja jalankulkuyhteydet kouluihin ja päiväkoteihin
  Lasten liikkuminen on vähentynyt jatkuvasti. Sujuva arkiliikkuminen kasvattaa aktiivisia ja hyvinvoivia lapsia. Tässä päämäärässä on merkittävä rooli liikenneympäristöllä, jota lapset päivittäin käyttävät. Turvallisten reittien lisäksi koulut ja päiväkodit tarvitsevat asiallista pyöräpysäköintiä – myös henkilökunnalle.

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. – 8.6.2021 ja ennakkoäänestys ulkomailla: 2. – 5.6.2021.

Äänestä ja vaikuta kotikaupunkisi asioihin!

Lue lisää kuntavaaleista -vaalit.fi

Kiinnostaako Turpon toiminta? Liity jäseneksi!

Jäsenmaksu vuodelle 2022 on 20 euroa. Jos pankkitilisi kestävyys joutuu jäsenmaksusta kohtuuttomalle koetukselle, voit maksaa alennetun jäsenmaksun 12 euroa. 12 euron maksun voivat maksaa työttömät, opiskelijat, eläkeläiset ja muuten vähävaraiset. Kannatusjäsenmaksu on 50 euroa.