Turun polkupyöräilijät ehdottaa muutoksia Uudenmaankadun ylitykseen Pinellan kohdalle

Uudenmaankadun ylitys Pinellan ja Tuomiokirkon kohdalla nousee jatkuvasti esille hankalien ja vaarallisten paikkojen listalla. Turun polkupyöräilijät on laatinut risteyksen parantamiseen oman ratkaisuehdotuksen.

Uudenmaankadun ylitys on hankala ja vaarallinen sekä jalan että pyörällä liikkuville. Ylitys on ahdas, huonosti merkitty, pyörätien jatke on kapea ja käännökset ovat etenkin pyöräilijöille jyrkkiä. Jalankulkijoiden ja pyörällä liikkuvien kulkulinjat risteävät usein ja synnyttävät vaarallisia kohtaamisia.

Tuomikirkko_2

ScreenHunter_272 Dec. 21 09.22

Nykytilassa ylitys on kapea. Pyöräliikenteelle varattu tila on kapea ja huonosti merkitty. Lisäksi liian jyrkkä kääntösäde liikennevalon kohdalla aiheuttaa oikaisemista ajoradan kautta.

Etenkin vaaratilanteita aiheuttaa kääntyminen Tuomirkkosillan suuntaan. Väylä on kapea ja kääntösäde jyrkkä jolloin moni pyöräilijä oikaisee käännöksen ajoradan kautta. Suoraan Itäiselle Rantakadulle ajavien reitti risteää jalankulkijoiden kanssa, jyrkän kanttikiven yli jyrkkään alamäkeen ja moni jalankulkija kulkee pyörätien puolella suunnatessaan kohti Tuomiokirkkosiltaa.  Ei ihme, että ylityksissä on todistettu usein sanallisia välienselvittelyjä ja jopa vaarallista tönimistä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ajolinjojen kohtaamisissa.

Paikka on merkittävä pullonkaula, johon kohdistuu valtaosa koillisista kaupunginosista keskustaan suuntautuvasta pyöräliikenteestä ja alueella on runsaasti jalankulkua keskustan ja puiston linja-autopysäkkien suuntaan. Ongelma olisi kuitenkin helppo ratkaista, sillä tilaa risteysalueella on reilusti.

Turpon ehdotus

Turpo järjesti aiheesta jäsenilleen workshopin, jossa pohdittiin paikan päällä ja karttojen kanssa ratkaisuja ongelmaan. Ongelmaa on pohdittu myös Turpon Facebook ryhmässä. Lopputuloksena saimme aikaan ehdotuksen, joka on toimitettu aloitteena kaupungin virkamiehille.

Turpon jäsenet saivat laadittua ehdotuksen, jossa ylitystä levennetään liikennevaloja siirtämällä. Lisätilan myötä eri suuntiin ajavat pyöräilijät sekä jalankulkijat ohjattaisiin kokonaan omille kaistoilleen. Ratkaisussa on saatu tehokkaasti minimoitua ajolinjojen risteämät, avattu pyöräilijöiden kääntösädettä ja parannettu turvallisuutta sekä sujuvuutta selkeämmillä merkinnöillä ja liikenteenohjauksella.

 

Tuomikirkko_3

Turpon ehdotuksessa suoraan ajava ja sillalle kääntyvä pyöräliikenne ohjataan omille kaistoilleen risteyksen reunoille. Jalankulku pysyy jotakuinkin nykyisellä paikallaan. Jalankulun ja pyöräilyn ajolinjat risteävät  pääosin vain tilanteessa, missä jalankulkija kulkee linja-autopysäkeille ja pyörällä liikkuva ajaa jokirannan suuntaisesti. Harva pyöräilijä nykytilanteessa ajaa sillalta Itäiselle Rantakadulle, jolloin tässä kohtaamisia tapahtuu harvemmin.

Ehdotuksessa suoraan Tuomiokirkolta Itäiselle Rantakadulle ajavat käyttävät risteyksen vasemman laidan pyöräkaistaa, jalankulkijoille varataan suojatie risteyksen keskeltä ja sillalle pyöräilevät käyttävät risteyksen oikeaa laitaa. Itäiselle Rantakadulle ajavien pyöräilykaistalta estetään kääntyminen Tuomiokirkkosillalle rakenteellisesti ja jalankulkijoille merkitään selkeät ja turvalliset pyöräkaistojen ylitykset. Rakenteellisilla esteillä voidaan myös vähentää sillalta tulevien pyöräilyä jalkakäytävällä puiston bussipysäkin suuntaan. Suunnat ja kaistat merkitään selkeästi ajoratamerkintöjen ja pyöräilijöiden liikennevalojen lisäksi ryhmittymistä osoittavilla liikennemerkeillä. Autoliikenteelle muutos aiheuttaisi linja-autojen odotusalueen lyhenemistä hieman. Muulle ajoneuvoliikenteelle muutos merkitsee reilun parin auton mittaista liikennevalojen odotusalueen lyhenemistä.

Turun polkupyöräilijöiden laatima ehdotus olisi merkittävä parannus Turun vilkkaimman, pyöräilyn ja jalankulun yhdistävän ajoradan ylityksen turvallisuuteen ja sujuvuuteen. Haitat autoliikenteelle olisivat vähäiset ja ratkaisu ei vaadi kovin suuria rakenteellisia muutoksia. Toivomme, että Turun kaupunki huomioi turkulaisten pyöräilijöiden toiveet ja Turpon esityksen vuoden 2016 ja 2017 suunnittelukohteista päätettäessä.

Turun polkupyöräilyjät ry:n virallisen aloitteen laajempien kuvauksineen ja liitteinen löydät alla olevista linkeistä:

Kiinnostaako Turpon toiminta? Liity jäseneksi!

Jäsenmaksu vuodelle 2022 on 20 euroa. Jos pankkitilisi kestävyys joutuu jäsenmaksusta kohtuuttomalle koetukselle, voit maksaa alennetun jäsenmaksun 12 euroa. 12 euron maksun voivat maksaa työttömät, opiskelijat, eläkeläiset ja muuten vähävaraiset. Kannatusjäsenmaksu on 50 euroa.