Ohjeita pyöräilijälle

Lähde: Helsingin Polkupyöräiljät

Pyöräilijä liikenteessä

pyorailija_arkadiankadulla

Kun pyörätietä ei ole, on pyöräilijällä oikeus ja velvollisuus ajaa ajoradalla. Pääsääntöisesti vain alle 12-vuotiaat lapset saavat ajaa polkupyörällä jalkakäytävällä. Pyöräilijällä on myös oikeus ajaa ajoradalla lyhyellä matkalla silloin, kun pyörätie on vain tien vasemmalla puolella. On muitakin tilanteita, joissa ei voida kohtuudella odottaa pyöräilijän käyttävän pyörätietä. Joskus pyörätieltä ei esimerkiksi pääse laillisesti tai edes fyysisesti kääntymään suuntaan, jonne pyöräilijä on matkalla. Pyörätie voi olla ajokelvottomassa kunnossa tai tukossa pysäköidyistä autoista. Jotkut pyörätiet voivat olla niin kapeita, ettei niille mahdu kaksisuuntainen pyöräliikenne.

Monet pelkäävät ajoradalle siirtymistä, ja ajavat siksi jalkakäytävällä pyörätien puuttuessa. Kuitenkin tutkimusten mukaan ajorata on pyöräilijälle kaupungissa turvallisempi kuin jalkakäytävä tai jalkakäytävää muistuttava pyörätie. Suurin osa onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista tapahtuu risteyksissä. Kaksisuuntaista pyörätietä pitkin ajava pyöräilijä saattaa tulla risteykseen autoilijan näkökulmasta yllättävästä suunnasta tai näköesteen takaa. Autoilijat eivät myöskään tarkkaile pyöräteiden ja jalkakäytävien liikennettä yhtä valppaasti kuin ajorataa, ja toisinaan he eivät ole pyörätien olemassaolosta edes tietoisia. Autoilija ei tahallaan aja pyöräilijän päälle. Vaaratilanteita syntyy silloin kun autoilija ei ole huomannut pyöräilijää. Ajoradalla pyöräilijä on paremmin autoilijan näkökentässä ja saapuu risteykseen samasta suunnasta kuin muutkin ajoneuvot.

Pyörätiellä

 • Noudata oikeanpuoleista liikennettä. Ohita vasemmalta ja väistä ohittavaa oikealle.
 • Näytä suuntamerkki ennen kääntymistä.
 • Tarvittaessa varoita tulostasi soittokellolla. Soittokelloa on suositeltavaa käyttää myös esimerkiksi ennen pimeitä mutkia ja alikulkutunneleita.
 • Varo erityisesti lapsia, eläimiä ja jalankulkijoita joilla näyttää olevan vaikeuksia kävellä suoraan. Noudata oikeaa tilannenopeutta.
 • Noudata varovaisuutta bussi- ja raitiovaunupysäkkien kohdalla.
 • Pyörällä saa ajaa suojatiellä silloin, kun se on myös pyörätien jatke. Pyörätien jatke ei vaikuta väistämisvelvollisuuksiin.
 • Kun saavut risteykseen pyörätietä pitkin, olet väistämisvelvollinen ajorataa suoraan ajavaan ajoneuvoon nähden, ellei tälle ole väistämisvelvollisuutta osoittavaa liikennemerkkiä.
 • Ajolinjasi poikki kääntyvä tai kolmion tai stop-merkin takaa tuleva ajoneuvo on väistämisvelvollinen sinuun nähden. Pyri varmistamaan katsekontaktilla, että kuljettaja on huomannut sinut ja ymmärtänyt väistämisvelvollisuutensa. Muista että pakettiautosta ja kuorma-autosta on joskus vaikea nähdä pyörätielle.
 • Aja ennustettavasti, päättäväisesti ja pidä huoli oikeuksistasi, mutta tarkkaile liikennettä ja ole aina valmis tarvittaessa pysähtymään.

Ajoradalla

 • Tasa-arvoisessa risteyksessä väistä oikealta tulevaa.
 • Kolmion tai stop-merkin takaa tullessasi väistä risteävää liikennettä.
 • Kääntyessäsi väistä risteävää tietä ylittävää liikennettä.
 • Väistä jalankulkijaa joka aikoo ylittää suojatien.
 • Väistä aina raitiovaunuja.
 • Näytä suuntamerkki ja ryhmity ajoissa ennen kääntymistä.
 • Ota huomioon kuorma- ja pakettiautojen katvealueet.
 • Ota rohkeasti oma tilasi kadulla. Aja vähintään avatun oven etäisyydellä pysäköidyistä autoista ja muista esteistä. Jätä itsellesi pelivaraa tien pinnan epätasaisuuksien tai yllättävien tilanteiden varalta. Jos kaista on niin kapea, etteivät pyörä ja auto mahdu siihen turvallisesti rinnakkain, aja riittävän keskellä kaistaa. Tällä tavoin estät vaaralliset ohitukset, kun autoilijan on siirryttävä selkeästi naapurikaistalle ohittaaksesi sinut. Jos autoilijan on joka tapauksessa käytettävä osittain naapurikaistaa ohittaaksesi sinut turvallisesti, on sama silloin ohittaa sen kautta kokonaan. Kun otat oman tilasi, autoilijat suhtautuvat sinuun ajoneuvon kuljettajana ja myös antavat sinulle tarvittavan tilan.
 • Pyöräilijä saa ajaa bussikaistalla silloin, kun se on oikeanpuolimmaisin kaista.
 • Aja ennustettavasti, päättäväisesti ja pidä huoli oikeuksistasi, mutta tarkkaile liikennettä ja ole aina valmis tarvittaessa pysähtymään.
 • Älä pelkää olevasi liikenteen tukkeena. Sinä olet liikennettä.

Kävelykadulla ja pihakadulla saa ajaa polkupyörällä. Niillä jalankulkijoille on annettava esteetön kulku eikä ajonopeus saa ylittää 20 km/h.

Lisätietoa polkupyöräilijän väistämissäännöistä ja ryhmittymisistä Otso Kivekkään “Pikaoppaasta“.

Polkupyörän varusteet

Heijastimet

 • Valkoinen etuheijastin
 • Punainen takaheijastin
 • Keltaiset poljin- ja sivuheijastimet

Valot

 • Eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa näyttävä valaisin
 • Taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin (vapaaehtoinen)

Pimeällä, hämärällä tai näkyvyyden ollessa heikentynyt on etuvalo pakollinen. Takavalo on vapaaehtoinen mutta suositeltava, sillä se parantaa pyöräilijän näkyvyyttä pimeällä. Punaista valoa ei saa laittaa eteen eikä valkoista taakse. Lainmukaisen etuvalon on oltava pyörässä kiinni ja näytettävä jatkuvaa valoa, kypärään kiinnitetty valo tai vilkkuvalo eivät riitä. Suuntaa valo hieman alaviistoon, niin ettei se häikäise vastaantulijoita.

Jarrut

Polkupyörässä on oltava ainakin yksi tehokas jarrulaite. Tavaran tai useamman kuin yhden henkilön kuljetukseen tarkoitetussa polkupyörässä, perävaunulla varustetussa polkupyörässä ja polkupyörässä, jossa on enemmän kuin kaksi vaihdetta, tulee kuitenkin olla kaksi erillistä tehokasta jarrulaitetta.

Lisäksi polkupyörässä on oltava äänimerkinantolaitteena soittokello. Tarkista jarrujen kunto säännöllisesti ja huolla ne tarvittaessa. Jarrut ja valot ovat polkupyörän tärkeimmät turvavarusteet.

 

Katso myös toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa.