Search
Close this search box.

Parempaa pyöräilyinfrastruktuuria Turkuun

Turkuun tarvitaan enemmän ja laadukkaampaa pyöräilyinfrastruktuuria

Jokirantaa on totuttu pitämään mukavana pyöräväylänä, joka on myös tapahtumapaikka ja kaupunkilaisten olohuone. Jokirannassa oleskellaan, viihdytään ja sinne pystytetään kioskeja ja kojuja. Jokirannan väylät ovat omiaan mukavaan ja kiireettömään sunnuntaiajeluun, mutta pyöräliikenteen lisääntyessä ne sopivat yhä huonommin sujuvaksi liikenneväyläksi.

 

Jokiranta on usein tapahtumapaikka, ei laadukas liikenneväylä.

Miten uudet asukkaat liikkuvat?

Linnakaupungin, Linnanfältin ja Kakolan alueelle on rakentumassa asuntoja tuhansille asukkaille ja lisäksi saman verran työpaikkoja. Itäpuolella jokea rakentuvat Telakkaranta, Kupittaa, Itäharju ja Hirvensaloonkin rakennetaan lisää koteja. Liikenne lisääntyy. Miten nämä ihmiset liikkuvat? Liikenteen lisäys ohjautuu lähes välittömästi Aurojokirantaan, Linnankadulle ja Puutarhakadulle, Stålarminkadulle sekä Itäiselle Pitkäkadulle. Uusi rakentaminen painottuu noin kolmen kilometrin päähän kaupungin keskustasta, joka on ihanteellinen pyöräilymatka. Etäisyydet eivät siis ole ongelma.

Esimerkiksi Linnakaupungin osayleiskaavan tavoitteeksi on kirjattu, että henkilöautoilun osuus ei kasva ja että Linnakaupungissa ihmisistä 45% on pääasiallisia jalankulkijoita ja pyörällä liikkuvia. Kuinka tavoite saavutetaan? Kuinka ihmiset saadaan liikkumaan pyörällä auton sijasta?  Ihmiset eivät pyöräile käskemällä tai kauniiden kampanjoiden saattelemana. Ihmiset pyöräilevät, jos se on helppoa, sujuvaa ja turvallista.

Merkittävät tulevaisuuden kaupunginosat ja niihin liittyvät pitkittäiset liikenneväylät

 

Nykyiset pyöräväylät ovat katkonaisia, huonolaatuisia ja sekavia

Puutarhakatu, Linnankatu, jokiranta molemmin puolin sekä Itäinen Pitkäkatu voisivat kaikki olla ihanteellisia pyöräilyn pääväyliä: kadut ovat tasaisia, leveitä ja ne yhdistävät kehittyvät ja rakentuvat uudet kaupunginosat keskustaan sekä muuhun kaupunkiin.

Nykyinen pyöräinfra ei kuitenkaan ole kovin kehuttavalla tasolla. Jokiranta on jo nyt paikoitellen tukkoinen monenlaisista kulkijoista ja tapahtumista, joten lisääntyvä liikenne ei ainakaan paranna pyöräilyn houkuttelevuutta liikennemuotona.

Vilkkaasti liikennöidyllä Linnankadulla on vain pätkä pyörätietä. Linnankadulla pyöräilijä joutuukin ajamaan pääosin nopean moottoriliikenteen seassa. Puutarhakatu on tuskin parempi. Pyörätien pätkä on kapea ja töyssyinen pakottaen pyöräilijän ajamaan lähes kävelynopeutta. Lisäksi pyörätie loppuu Koulukadun kohdalla, jossa pyörällä liikkuva joutuu keplottelemaan itsensä ajoradalle. Itäisellä Pitkäkadulla pyöräinfrastruktuuria ei juuri ole, paria korttelin mittaista pätkää lukuun ottamatta. Hämmennystä lisää se, että Itäisen Pitkäkadun länsipään pyörätie on yksisuuntainen, mitä harva kuitenkaan tietää. Väärään suuntaan ajaessaan päätyy pyörätien päätyttyä ajoradalle vastaantulijoiden kaistalle.

Puutarhakadun lyhyellä pyörätiellä on 20 “hidastetta” viiden korttelin matkalla.

Mitä tarvitaan tilanteen parantamiseksi?

Kun halutaan lisätä ihmisten liikkumista omin voimin,  pitää panostaa väylien laatuun. Ei riitä, että jostain pääsee kulkemaan, vaan väylien tulee olla houkuttelevia ja helppokulkuisia.  Jatkuva jarruttaminen, kiihdyttäminen ja väistely vie voimia, mikä vähentää pyöräilyn houkuttelevuutta. Hyvät väylät ovat tasaisia ja suoria, näkymää on pitkälle ja jalankulku on selkeästi erotettu pyöräilystä. Pyöräväylien yksisuuntaisuus helpottaa liittymistä ajoradan liikenteeseen. Yksisuuntaiset pyöräväylät lisäävät myös ennakoitavuutta ja turvallisuutta, kun pyöräliikenne kulkee samansuuntaisesti ajoradan liikenteeseen nähden.

Puutarhakadulle, Linnankadulle ja Itäiselle Pitkäkadulle tarvitaan laadukkaat yksisuuntaiset pyöräväylät

Linnankatu ja Puutarhakatu ovat leveitä kuin valtatiet, joten kyse on vain siitä, mihin tilaa käytetään. Kuva: Google

 

Tilaa kyllä kaduilla on paljon, kyse on vain siitä mihin tila käytetään. Itäisellä Rantakadulla pyöräilylle tarvitaan laatuväylä. Nykytilanne on kestämätön varsinkin jokilaivojen kohdalla väylän ollessa usein täynnä jalankulkijoita ja mainoskylttejä. Laatuväylän voisikin tehdä Itäiselle Rantakadulle ajoradan puolelle pois rantalaiturilta. Silti rantalaiturillakin rauhallinen pyöräily voisi olla sallittua jalankulun ehdoilla.

 

Itäisellä Rantakadulla tarvitaan pyöräilyn laatuväylä ajoradan puolelle. Rantalaiturilla rauhallinen pyöräily voisi silti olla sallittua. Kuva: Google

Sujuva ja yhtenäinen “Itärannan baana” voisi jatkua suoraan Majakkarannasta Halisiin asti ja toimia myös vetovoimaisena pyörämatkailuvalttina. Tulevaisuuden kaupunginosat ansaitsevat kunnolliset liikenneyhteydet.

Julkaisemme jokaisesta kuntavaaliteesistä blogikirjoituksen, jossa avataan teesien taustoja ja perusteita. Turun polkupyöräilijöiden kuntavaaliteesit ja teesit allekirjoittaneet ehdokkaat: http://www.pyoravaalit.fi/turku

 

Kiinnostaako Turpon toiminta? Liity jäseneksi!

Jäsenmaksu vuodelle 2022 on 20 euroa. Jos pankkitilisi kestävyys joutuu jäsenmaksusta kohtuuttomalle koetukselle, voit maksaa alennetun jäsenmaksun 12 euroa. 12 euron maksun voivat maksaa työttömät, opiskelijat, eläkeläiset ja muuten vähävaraiset. Kannatusjäsenmaksu on 50 euroa.